TỔNG QUAN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI MỸ

I. Một số vấn đề tổng quan:

1.Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ được xác lập trên cơ sở nào?

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ không phải là bắt buộc. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá có thể được xác lập trên cơ sở sử dụng nhãn hiệu hợp pháp trong thương mại ở Mỹ, hoặc đăng ký với Cơ quan sang chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ gọi tắt là USPTO. Tuy nhiên, các chủ sở hữu nhãn hiệu nên đăng ký bởi vì việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá với USPTO sẽ tạo cho bạn những lợi thế sau:

- Ngầm thông báo cho công chúng rằng bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu;

- Độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký;

- Có khả năng khởi kiện lien quan đến nhãn hiệu ở Toà án Liên bang;

- Có khả năng đăng ký với Hải quan Mỹ để ngăn chặn hàng nước ngoài

- Vi phạm nhãn hiệu nhập khẩu vào Mỹ.

2. Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ dựa vào những căn cứ nào?

Doanh nghiệp Việt Nam nào là chủ sở hữu thực sự nhãn hiệu hàng hoá và muốn sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại tại Mỹ đều có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Doanh nghiệp có thể dựa vào một trong các căn cứ sau để tiến hành nộp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ:

- Nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại tại Mỹ;

- Có ý định sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

- Nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam.

3. Thế nào là "Sử dụng trong thương mại"?

Với mục đích để nhãn hiệu được đăng ký ở Mỹ, "thương mại" được hiểu là các hoạt động thương mại được Quốc hội Mỹ qui định trong lụât, ví dụ như thương mại diễn ra trong phạm vi liên bang, thương mại giữa các tiểu bang và thương mại giữa Mỹ và các nước khác. "Sử dụng thương mại" được hiểu là việc sử dụng trung thực nhãn hiệu theo cách thông thường trong thương mại, chứ không phải là cách sử dụng chỉ nhằm mục đích xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Cách sử dụng nhãn hiệu được chấp nhận là:

- Đối với hàng hoá: nhãn hiệu phải được gắn trên hàng hoá, bao bì hoặc được thể hiện liên quan đến hàng hoá, và hàng hoá phải được bán hoặc vận chuyển ở Mỹ.

- Đối với dịch vụ: nhãn hiệu phải được sử dụng hoặc thể hiện trong quá trình bán hoặc quảng cáo dịch vụ trong thương mại tại Mỹ.

4. "Mẫu sử dụng "là gì?

"Mẫu sử dụng" là thực tế về việc bạn sử dụng nhãn hiệu như thế nào trong thương mại để gắn lên hàng hoá/ dịch vụ hoặc hàng hoá và/hoặc dịch vụ liên quan như được đăng ký trong tờ khai. Đây không chỉ đơn giản là mẫu nhãn hiệu mà bạn cần nộp kèm với đơn xin đăng ký nhãn hiệu.

5. Mẫu sử dụng nhãn hiệu đối với hàng hoá được USPTO chấp nhận là như thế nào?

Thông thường, một mẫu sử dụng nhãn hiệu đối với hàng hoá thường cho thấy nhãn hiệu được sử dụng trên hàng hoá thực hoặc bao bì như thế nào. Bạn cũng có thể nộp nhãn sản phẩm của hàng hoá, mẫu bao bì hàng hoá, hoặc ảnh chụp hàng hoá mang nhãn hiệu. Bạn không cần phải nộp một sản phẩm thật.

Chú ý:Các hoá đơn thanh toán, thông báo, mẫu đơn đặt hàng sách giới thiệu công ty, thông cáo báo chí, "card visit" KHÔNG được chấp nhận là "mẫu sử dụng" đối với sản phẩm.

6. Mẫu sử dụng nhãn hiệu đối với dịch vụ được USPTO chấp nhận là như thế nào?

Mẫu sử dụng nhãn hiệu đối với dịch vụ thường cho thấy nhãn hiệu được sử dụng như thế nào trong quá trình bán hoặc quảng cáo dịch vụ. Bạn có thể nộp sách giới thiệu về dịch vụ, quảng cáo về dịch vụ, thẻ kinh doanh hoặc đồ dùng văn phòng thể hiện nhãn hiệu liên quan đến dịch vụ; hoặc ảnh chụp cho thấy nhãn hiệu được sử dụng khi giới thiệu hoặc quảng cáo dịch vụ.

Chú ý:Một mẫu giới thiệu nhãn hiệu thuần tuý không được chấp nhận, ví dụ nhãn hiệu xin đăng ký là "XYZ" và bạn nộp mẫu thẻ kinh doanh trên đó in mẫu nhãn hiệu thuần tuý "XYZ" sẽ không được chấp nhận. Nhưng nếu trên đó bạn in "TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN XYZ" sẽ được chấp nhận.

II. Thủ tục nộp đơn:

1. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ như thế nào?

Đơn phải được làm bằng tiếng Anh và theo mẫu của USPTO. Bạn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ trực tuyến qua mạng Internet bằng cách truy cập vào website của USPTO, địa chỉ www.uspto.gov và thực hiện theo đúng các chỉ dẫn trên đó; hoặc nộp đơn thông qua các đại diện SHCN ở Việt Nam.

2. Nếu nhãn hiệu hàng hoá xin đăng ký được dùng cho nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau thì phải nộp bao nhiêu đơn?

Theo luật nhãn hiệu Mỹ, mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá được đăng ký cho một nhãn hiệu đối với một hoặc nhiều nhóm sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Điều này có nghĩa là nếu nhãn hiệu của bạn được dùng cho nhiều sản phẩm, dịch vụ thì bạn cũng chỉ cần nộp một đơn là đủ.

3. Những loại nhãn hiệu nào được đăng ký ở Mỹ?

Luật Mỹ quy định những loại nhãn hiệu sau: nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, và nhãn hiệu chứng nhận. Đặc biệt, một số nhãn hiệu như nhãn hiệu như nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu âm thanh cũng có thể được đăng ký ở Mỹ.

4. Khi nộp đơn bạn cần cung cấp những thông tin và tài liệu gì?

Nếu bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Mỹ thông qua người đại diện SHCN, bạn cần cung cấp những tài liệu và thông tin sau:

- Giấy uỷ quyền

- 01 mẫu nhãn hiệu được đăng ký;

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu (kèm theo phân loại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ nếu biết);

- Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của người nộp đơn.

- Ngoài các tài liệu và thông tin nêu trên, tuỳ thuộc căn cứ nộp đơn là gì, bạn phải cung cấp thêm các tài liệu và thông tin tương ứng như sau:

- Nêu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại ở Mỹ

- Người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng nhãn hiệu đã được sử dụng, đồng thời nêu rõ ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại ở Mỹ, ngày nhãn hiệu được sử dụng lần đầu tiên ở bất cứ nơi đâu;

- Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp hàng hoá thuộc mỗi nhóm sản phẩm có chứa nhãn hiệu, hoặc ảnh chụp quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm có gắn nhãn hiệu dịch vụ, để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trong thực tế (được nộp kèm theo Đơn).

- Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ, người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;

Chú ý:

- Nếu Đơn được nộp dựa trên căn cứ này, Người nộp đơn phải tiến hành sử dụng nhãn hiệu thực sự trong thương mại tại Mỹ sau khi nộp Đơn, và phải nộp một bản Tuyên bố sử dụng kèm theo mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm mang nhãn hiệu trước khi Cơ quan sang chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ đăng ký nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong thực tế và Người nộp đơn không nộp Tuyên Bố sử dụng trong thời hạn ấn định thì coi như bị từ bỏ.

- Nếu căn cứ nộp đơn là đơn đã nộp ở nước khác là thành viên Công ước Paris, người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ; nêu rõ trong Đơn tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn đã nộp trước; bản sao có công chứng Đơn đã nộp.

- Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được đăng ký ở Việt Nam, người nộp đơn phải tuyên bố trong Đơn rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ; người nộp đơn tuyên bố trong đơn số đăng ký, ngày đăng ký của nhãn hiệu ở Việt Nam; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit